Årsregnskapet

Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i tråd med reglene i regnskapsloven. Regnskapet skal revideres av en autorisert revisor. Årsregnskap med noter, årsberetning og revisjonsberetning skal sendes inn til Regnskapsregisteret i Brønnøysund innen en måned etter avholdt generalforsamling og senest innen 31.08.

Lagt til av Vidar Lund - fredag, juni 27, 2014