Vi kan på vegne av styret innhente tilbud på lån, og besørge for dokumentasjon i forbindelse med dette. I boligselskaper med fellesgjeld kan vi også tilrettelegge og administrere individuell nedbetaling (IN-ordning)

– Stiftelse av boligsameie – Seksjonering av eiendommer – Bistå i arbeidsgiverrollen – Vedlikeholdsplaner – Juridisk kompetanse på bolig

I forbindelse med sameiemøter og generalforsamlinger tar vi oss av utsendelse av varsel og innkalling, utarbeidelse av regnskap og styreberetning, samt budsjettering om ønskelig. Før innkalling sendes ut kan forretningsfører delta på et budsjettmøte. På årsmøtet kan vi være ordstyrer, […]

– Innkreving av husleie/felleskostnader – Oversikter over forskudd og restanser – Effektive purrerutiner og inkasso via samarbeidene inkassobyrå

– I den løpende forretningsførselen sørger vi for generell rådgivning for styrene, oppfølging av vedtak, kontroll av fakturaer og innhenting av attestasjon, arkivering av korrespondanse og andre dokumenter – Føring av boligselskapets regnskap – Periodisk rapportering hvert kvartal – Lønn, skatt […]

Vi kan tilby forretningsførsel for boligsameier, borettslag, boligaksjeselskaper og velforeninger.  Hos oss får styrene kontakt med kun en forretningsfører, som har totalansvaret for det enkelte boligselskap. Forretningsføreren tar seg av alt forvaltnings-, regnskapsmessige og lønn. Ved juridiske problemstillinger har vi […]