Daglig drift

- I den løpende forretningsførselen sørger vi for generell rådgivning for styrene, oppfølging av vedtak, kontroll av fakturaer og innhenting av attestasjon, arkivering av korrespondanse og andre dokumenter
- Føring av boligselskapets regnskap
- Periodisk rapportering hvert kvartal
- Lønn, skatt og arbeidsgiveravgift (styrehonorar, vaktmester )
- Innrapportering til offentlige myndigheter
- Utarbeidelse av budsjett
- Likviditetsstyring
- Rådgivning
- Ligningsoppgaver

Lagt til av Vidar Lund - mandag, april 7, 2014