Daglig drift

– I den løpende forretningsførselen sørger vi for generell rådgivning for styrene, oppfølging av vedtak, kontroll av fakturaer og innhenting av attestasjon, arkivering av korrespondanse og andre dokumenter
– Føring av boligselskapets regnskap
– Periodisk rapportering hvert kvartal
– Lønn, skatt og arbeidsgiveravgift (styrehonorar, vaktmester )
– Innrapportering til offentlige myndigheter
– Utarbeidelse av budsjett
– Likviditetsstyring
– Rådgivning
– Ligningsoppgaver

Lagt til av Vidar Lund - mandag, april 7, 2014