KLIENTANSVAR

Som motpost til klientkonto skal man ha klientansvar som viser gjeld til hver enkelt klient som har penger innestående på klientkonto. Saldo på klientkonto skal stemme med sum klientansvar, samtidig som ingen av klientansvarspostene kan ha debetsaldi. Reelt klientansvar består av summen av alle kreditsaldi på klientansvarsreskontroen. Ved debetsaldi på klientansvarspostene har man utbetalt for mye til/på vegne av feil klient og advokaten må dekke inn avviket av egne midler umiddelbart. Underdekning på klientansvar er et alvorlig brudd på advokatforskriften. Oversikt over saldo per 31.12 på klientansvarsreskontro skal sendes til klientene innen utgangen av januar påfølgende år.

Lagt til av Vidar Lund - fredag, juni 27, 2014