KLIENTKONTO

Advokater plikter å ha egen konto til betrodde midler (klientmidler). Disse midlene skal ikke sammenblandes med egne midler. Alle uttak fra klientkonto skal dokumenteres tilstrekkelig, det er ikke tilstrekkelig å benytte bankbetalingen som bilag. Legg ved kopi av avtaler og e-poster som viser hvem som skal ha del av oppgjøret, spesielt gjelder dette når betaling skal foretas til eksterne parter.

Lagt til av Vidar Lund - fredag, juni 27, 2014