Lønnssystem – tilpasses enkelt din bedrifts rutiner

Tripletex’ funksjonelle lønnssystem sparer bedriften for kostnader og legger til rette for enkle og oversiktlige lønnsutbetalinger.

Noen betaler ut lønn til de ansatte én gang per måned med et fast beløp, andre betaler timelønn, og noen utbetaler lønn basert på månedlig omsetning. I Tripletex kan din bedrift utbetale lønn etter sitt behov. Du kan utbetale lønn flere ganger i måneden og reiseregninger når det måtte passe. Forskudd på lønn holder systemet orden på, og lønnen kan utbetales direkte fra løsningen. Det aller beste er at regnskapet alltid er oppdatert og gir dere full oversikt over hva dere skylder den ansatte eller hva den ansatte skylder dere. Du fører reiseregninger og ansattutlegg direkte i løsningen, og alt vil kobles direkte til de ansatte ved neste lønnsutbetaling.

Lagt til av Vidar Lund - fredag, juni 27, 2014