SÆRREGNSKAP

Advokaten kan ha ansvar for klienters regnskaper som ikke inngår som en del av advokatens ordinære virksomhet. Disse har egne klientmidler eller advokaten sitter med bankfullmakt. Særregnskap kan f.eks gjelde konkursbo, dødsbo, stiftelser, eiendomsmegling og umyndiges midler. Slike særregnskap kan ha spesielle regnskapsregler nedfelt i annen lov (f.eks konkursloven), men er også underlagt bokføringsloven dersom ikke annet er angitt i særlovgivningen. Klientmidlene skal uansett behandles i tråd med advokatforskriften. Advokaten plikter til enhver tid å ha en ajourført liste over særregnskaper som advokaten har ansvar for. Særregnskapene kan inngå i advokatens ordinære regnskapsføring, men noen av særlovene forlanger en spesiell oppstilling som advokaten da må sette opp i tillegg.

Lagt til av Vidar Lund - fredag, juni 27, 2014